logo budimet biale

bg 1
Realizacje
L.p. OBIEKT ROK Wykonywane zadanie
1 Cementownia Górażdże 2023 Remont linii technologcznej nr 1 i 2 w Cementowni Górażdże podczas remontu postojowego.
2 Huta Miedzi Głogów 2022 Prace mechaniczno-spawalnicze wykonane podczas postoju Huty Miedzi II w Głogowie w roku 2022 r. a w tym:
  1. Remont gazociągu z kotła odzysknicowego i od elektrofiltra do skrubera RFS gazociągu obejściowego.
  2. Prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowej pomostów POM1 i POM4 w hali P22 na Hucie Miedzi w Głogowie.
  3. Remont chłodni prędkościowych na wydziale P23.
  4. Prefabrykacja i montaż instalacji chłodzenia wodnego, powietrza do palników tlenowo-olejowych, sprężonego powietrza oraz tlenu technologicznego.
3 Cementownia Górażdże 2022 Remont linii technologcznej nr 1 i 2 w Cementowni Górażdże podczas remontu postojowego.
4 Huta Miedzi Głogów 2021 Prefabrykacja oraz montaż podestów w rejonie maszyny karuzelowej oraz rynien spustowych pieca PAS4 i PAS5 wraz z ogrodzeniem stref bezpieczeństwa w ramach zadania: "Wymiana maszyny karuzelowej dla pieców anodowych stacjonarnych wraz z modernizacją odciągów i instalacji odpylania - roboty budowlano-montażowe".
5 Huta Miedzi Głogów 2021 Prefabrykacja oraz montaż konstrukcji wsporczych zasilających maszynę karuzelową M28.
6 PCC ROKITA SA 2021 Wykonanie pac antykorozyjnych klatek schodowych przy misie S-1B i P-4 oraz antykorozja punktu załadunkowego autocystern nr SZ-2/AT-P-5 na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym.
7 STEPAN Polska Sp. z o.o. 2021 Dostawa, demontaż starego i montaż nowego podgrzewacza c.w.u. BPB501.
8 PCC ROKITA SA 2021 Wykonanie prac budowlano-montażowych dla nowych konstrukcji estakad i kratownic w ramach zadania: "Budowa naziemnej sieci gazu ziemnego na odcinku od projektowanej stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia do poszczególnych odbiorców na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym" a w tym: wykonanie fundamentów, prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych estakad.
9 STEPAN Polska Sp. z o.o. 2021 Prefabrykcja i montaż konstrukcji wsporczej oraz rurociągu (gatunek stali: 316 L) PC z reaktora R-201 do dedykowanego punktu załadunku cystern samochodowych w bazie magazynowej na terenie zakładów Stepan Polska Sp. z o.o.
10 PCC ROKITA SA 2021 Wzmocnienie konstrukcji dachu budynku W-5 na terenie oczyszczalni ścieków PCC ROKITA SA.
11 PCC ROKITA SA 2021 Dostawa i montaż klatki schodowej na zbiorniku NaOH na PCC Rokita SA.
12 PCC ROKITA SA 2021 Wymiana rurociagu azotu DN150 biegnącego po istniejących estakadach w wyznaczonych odcinkach na terenie PCC Rokita SA.
13 Stepan Polska Sp. z o.o. 2021 Wymiana instalacji wody pitnej w budynku produkcyjno-biurowym.
14 Cementownia Górażdże 2021 Remont linii technologcznej nr 1 i 2 w Cementowni Górażdże podczas remontu postojowego.
15 Huta Cynku Miasteczko Śląskie 2020 Wymiana trzonu pieca w Hucie Cynku MŚ.
16 EC Wrocław 2020 Remont kotła K-2 ( w tym wymiana klap odcinających, wymiana parowych podgrzewaczy, wymiana parowego węzła zasilającego oraz odwadniającego).
17 Huta Miedzi Głogów 2020 Demontaż złomowy oraz montaż nowych gazociągów: GCW-513-1800-C i GCW-313-1800-C wraz z montażem kompensatorów.
18 Huta Miedzi Głogów 2020 Postój HMG I 2020 Roboty mechaniczno-konstrukcyjne w zakresie IPRZ na Wydziale P-2 a w tym m.in.: demontaż kolana i montaż trójnika ø2000 na poziomie + 50 m, montaż króćca na kanale przy wlocie do IMO, montaż przepustnicy wraz z instalacją wygrzewania.
19 PCC ROKITA SA 2020 Prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowej przy rozbudowie pomostu obsługowego przy zbiornikach tlenku etylenu w PCC ROKITA SA.
20 PCC ROKITA SA 2020 Prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowej podestów, drabin, balustrad, konstrukcji koryt kablowych dla instalacji pilotażowej do produkcji fosforanów i fosforynów w PCC ROKITA SA.
21 PCC ROKITA SA 2020 Roboty budowlano-montażowe związane z modernizacją instalacji chloratora R330 w budynku D-4 polegające m.in. na: prefabrykacji i montażu konstrukcji stalowej a także na zabezpieczeniu antykorozyjnym istniejącej konstrukcji.
22 STEPAN Polska Sp. z o.o. 2020 Demontaż zbiornika T-049 i wykonanie oraz montaż instalacji technologicznej i poduszki azotowej zbiornika T-066
23 Cementownia Górażdże 2020 Prefabrykacja sklepienia wlotu do pieca obrotowego część dolna i górna.
24 Cementownia Górażdże 2020 Demontaż i montaż wieńca zębatego pieca nr 2.
25 PCC ROKITA SA 2020 Prace mechaniczne związane z remontem młynów wentylatorowych MWK12-W w PCC ROKITA w Brzegu Dolnym
26 Huta Cynku Miasteczko Śląskie 2019 Remont komina kondensatora i wymiana suchego łącznika podczas remontu postojowego
27 Cementownia WARTA - Działoszyn 2019 Prace mechaniczno-spawalnicze podczas remontu pieca nr 5 i 6.
28 Huta Miedzi Legnica 2019 Remont filtrów workowych i wymiana przepustnic PSZ podczas remontu HML
29 Huta Miedzi Legnica 2019 Montaż konstrukcji WIEŻY PEŁNEGO ODPAROWANIA w ramach zadania: " Budowa instalacji do schładzania, odpylania i oczyszczania gazów procesowych z pieca WTR w Hucie Miedzi Legnica"
30 Huta Miedzi Legnica 2018/2019 Montaż konstrukcji stalowej FILTRA WORKOWEGO w ramach zadania: " Budowa instalacji do schładzania, odpylania i oczyszczania gazów procesowych z pieca WTR w Hucie Miedzi Legnica"
31 Huta Miedzi Głogów 2018 Zabudowa pierwszej wieży absorpcyjnej D302B w fabryce kwasu siarkowego P-32. Demontaż starej wieży oraz przesunięcie i podłączenie nowej wieży.
32 PCC ROKITA SA 2018 Konserwacja z piaskowaniem i malowaniem 20 sztuk słupów stalowych sieci trakcyjnej elektrycznej bocznicy kolejowej PCC ROKITA SA.
33 Huta Miedzi CEDYNIA 2017 Prace rozbiórkowe infrastruktury gazowej Oddziału Huta Miedzi Cedynia w Orsku.
34 EC Wrocław 2017 Zabudowa podgrzewaczy powietrza kotła K3 w EC Wrocław
35 AMP Koksownia Zdzieszowice 2017 Wykonanie remontu trasy H2 - demontaż trasy energetycznej na wydziale T4 w Arcelor Mittal Poland w Zdzieszowicach.
36 EC Wrocław 2016 Prace montersko-spawalnicze przy remoncie młynów, kotła K-1, OMW-123.
37 Cementownia Górażdże 2016 Wzmocnienie toru jezdnego wraz z wymianą palnika pieca nr 2 wraz z instalacjami towarzyszącymi.
38 Huta Miedzi Głogów 2016 Montaż rolek bębna odwadniającego (50 T) wraz z napędem i wyposażeniem technologicznym
39 Huta Miedzi Głogów 2016 Montaż zbiornika granulacyjnego i wieży kondensacyjnej wraz z wyposażeniem technologicznym
40 Cementownia Górażdże 2015 Remont linii technologcznej nr 1 i 2 w Cementowni Górażdże podczas remontu postojowego.
41 EC Wrocław 2015 Prace remontowe młyna OMW3 kotła OP-230/K1.
42 EC Wrocław 2015 Remont obrotowych podgrzewaczy powietrza kotła KW-SWP-120.
43 EC Wrocław 2015 Demontaż kanału spalin i konstrukcji wsporzej kotła K3/OP430 w Kogeneracja S.A.
44 Cementownia Górażdże 2014 Prefabrykacja i wymiana 2 szt. stożków cyklonu podczas remontu pieca nr 2.
45 Elektrownia Jaworzno 2014 Prace mechaniczno-spawalnicze przy remoncie młynów węglowych w Elektrowni Jaworzno III.
46 ELCHO Chorzów 2014 Remont podajników zgrzebłowych węgla. Remont podajników zgrzebłowych popiołu dennego.
47 Huta Cynku Miasteczko Śląskie 2014 Remont i konserwacja armatury wodnej podczas remontu postojowego.
48 Elektrownia Rybnik 2013 Prace spawalniczo-mechaniczne przy remoncie młynów węglowych.
49 SGL Carbon 2013 Wykonanie prac instalacyjnych do pieca kalcynacyjnego nr 2
50 Huta Cynku Miasteczko Śląskie 2012 Wymiana torowiska jezdni skipów podczas postoju remontowego.
51 Huta Cynku Miasteczko Śląskie 2012 Prace remontowe na potrzeby wydziału PSK

 

bg 1
Realizacje
L.p. Obiekt Rok Wykonywane zadanie
1 STEPAN Polska Sp. z o.o. 2020 Demontaż zbiornika T-049 i wykonanie oraz montaż instalacji technologicznej i poduszki azotowej zbiornika T-066
2 Cementownia Górażdże 2020 Prefabrykacja sklepienia wlotu do pieca obrotowego część dolna i górna.
3 Cementownia Górażdże 2020 Demontaż i montaż wieńca zębatego pieca nr 2.
4 PCC ROKITA SA 2020 Prace mechaniczne związane z remontem młynów wentylatorowych MWK12-W w PCC ROKITA w Brzegu Dolnym
5 Huta Cynku Miasteczko Śląskie 2019 Remont komina kondensatora i wymiana suchego łącznika podczas remontu postojowego
6 Cementownia WARTA - Działoszyn 2019 Prace mechaniczno-spawalnicze podczas remontu pieca nr 5 i 6.
7 Huta Miedzi Legnica 2019 Remont filtrów workowych i wymiana przepustnic PSZ podczas remontu HML
8 Huta Miedzi Legnica 2019 Montaż konstrukcji WIEŻY PEŁNEGO ODPAROWANIA w ramach zadania: " Budowa instalacji do schładzania, odpylania i oczyszczania gazów procesowych z pieca WTR w Hucie Miedzi Legnica"
9 Huta Miedzi Legnica 2018/2019 Montaż konstrukcji stalowej FILTRA WORKOWEGO w ramach zadania: " Budowa instalacji do schładzania, odpylania i oczyszczania gazów procesowych z pieca WTR w Hucie Miedzi Legnica"
10 Huta Miedzi Głogów 2018 Zabudowa pierwszej wieży absorpcyjnej D302B w fabryce kwasu siarkowego P-32. Demontaż starej wieży oraz przesunięcie i podłączenie nowej wieży.
11 PCC ROKITA SA 2018 Konserwacja z piaskowaniem i malowaniem 20 sztuk słupów stalowych sieci trakcyjnej elektrycznej bocznicy kolejowej PCC ROKITA SA.
12 Huta Miedzi CEDYNIA 2017 Prace rozbiórkowe infrastruktury gazowej Oddziału Huta Miedzi Cedynia w Orsku.
13 EC Wrocław 2017 Zabudowa podgrzewaczy powietrza kotła K3 w EC Wrocław
14 AMP Koksownia Zdzieszowice 2017 Wykonanie remontu trasy H2 - demontaż trasy energetycznej na wydziale T4 w Arcelor Mittal Poland w Zdzieszowicach.
15 EC Wrocław 2016 Prace montersko-spawalnicze przy remoncie młynów, kotła K-1, OMW-123.
16 Cementownia Górażdże 2016 Wzmocnienie toru jezdnego wraz z wymianą palnika pieca nr 2 wraz z instalacjami towarzyszącymi.
17 Huta Miedzi Głogów 2016 Montaż rolek bębna odwadniającego (50 T) wraz z napędem i wyposażeniem technologicznym
18 Huta Miedzi Głogów 2016 Montaż zbiornika granulacyjnego i wieży kondensacyjnej wraz z wyposażeniem technologicznym
19 Cementownia Górażdże 2015 Remont linii technologcznej nr 1 i 2 w Cementowni Górażdże podczas remontu postojowego.
20 EC Wrocław 2015 Prace remontowe młyna OMW3 kotła OP-230/K1.
21 EC Wrocław 2015 Remont obrotowych podgrzewaczy powietrza kotła KW-SWP-120.
22 EC Wrocław 2015 Demontaż kanału spalin i konstrukcji wsporzej kotła K3/OP430 w Kogeneracja S.A.
23 Cementownia Górażdże 2014 Prefabrykacja i wymiana 2 szt. stożków cyklonu podczas remontu pieca nr 2.
24 Elektrownia Jaworzno 2014 Prace mechaniczno-spawalnicze przy remoncie młynów węglowych w Elektrowni Jaworzno III.
25 ELCHO Chorzów 2014 Remont podajników zgrzebłowych węgla. Remont podajników zgrzebłowych popiołu dennego.
26 Huta Cynku Miasteczko Śląskie 2014 Remont i konserwacja armatury wodnej podczas remontu postojowego.
27 Elektrownia Rybnik 2013 Prace spawalniczo-mechaniczne przy remoncie młynów węglowych.
28 SGL Carbon 2013 Wykonanie prac instalacyjnych do pieca kalcynacyjnego nr 2
29 Huta Cynku Miasteczko Śląskie 2012 Wymiana torowiska jezdni skipów podczas postoju remontowego.
30 Huta Cynku Miasteczko Śląskie 2012 Prace remontowe na potrzeby wydziału PSK

 

Skontaktuj się: zadzwoń lub napisz!

logo budimet

Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych BUDIMET

Polityka cookies

Ta witryna korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

DANE KONTAKTOWE

Adres: ul. Zachodnia 4/10,
56-120 Brzeg Dolny

NIP: 9880256379

REGON: 020607382

Telefon: +48 888 315 578

E-mail: biuro@budimet.pl

Biuro czynne:
Pon. - pt. 7:00 - 16:00

© Copyright Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych BUDIMET | Tel: +48 888 318 578 | NIP: 9880256379

Rurociągi przemysłowe i technologiczne; remonty aparatury przemysłowej i technologicznej; wykonanie i montaż konstrukcji stalowych; remonty i modernizacje: młynów węglowych, surowca, podajników, wentylatorów, podgrzewaczy obrotowych powietrza; wymienniki ciepła i kalcynatory; modernizacja maszyn i aparatury przemysłowej, prace demontażowe, wyburzenia obiektów i aparatury przemysłowej, usługi spawalnicze, roboty antykorozyjne, usługi projektowe.

POLITYKA PRYWATNOŚCIProjekt i wykonanie: WIT